Een Babyfluisterconsult gaat per mail. Ik “lees” de foto die je meestuurt. En op basis van de gegevens (zie onder) en jouw specifieke vraag, stem ik mij af op de ziel en wat deze graag wil vertellen. Daarna mag je nog 2 keer vragen stellen.

Hoe ben ik begonnen om baby s te kunnen fluisteren?
Toen ik in verwachting was van mijn zoon, ontdekte ik spontaan dat praten tegen je kind helpt! Ik was 30 weken zwanger en kreeg zulke stevige weeën dat in het ziekenhuis de hoogste dosering weeënremmers niet werkte. In mijn angst begon ik zomaar met hem te praten. Dat ik echt rust zou gaan nemen, dat hij echt welkom was en vooral ook dat als hij nu zou komen hij een heel moeilijke start van zijn leven zou krijgen. Ik gunde hem dat hij nog lekker zou blijven zitten totdat het tijd was. De weeën stopten wonderbaarlijk meteen! Met 42 weken kwam hij nog niet en zou ik ingeleid gaan worden. Ik begon weer met hem te praten. Als hij niet uit zichzelf zou komen zouden we immers  “troep” in ons lijf krijgen en wat gebeurde er? Hij kwam die nacht spontaan! Echt waar.
Ik dacht er verder nooit meer over na totdat ik Mieke Zomer ontmoette, als een van mijn cursisten in een NLP-opleiding, bij Paul Liekens. Zij gaf daar een lezing over “praten met dieren”. Zij vertelde dat als je kunt praten met dieren, dan kun je dat ook met iedere andere ziel en dus ook met  baby’s.  Ik was razend enthousiast over wat ik hoorde en in januari 2010 heb ik toen samen met Niko de cursus bij haar gevolgd en ben er nooit meer mee opgehouden. We leerden ons voorbereiden, afstemmen en oefenden op onze medecursisten en de foto’s die wij voor elkaar meebrachten om te fluisteren. Behalve baby’s heb ik ook regelmatig dieren, volwassenen en overledenen gefluisterd. www.dezomerhof.nl 

Hoe doe ik het:

Ik stem mij af en praat vervolgens als het ware met de ziel, hoger zelf of engel van de foto die ik krijg toegestuurd per email. Ik schrijf meteen op wat ik hoor, zie, voel proef of ruik. Jij, of uw kind merkt hier niets van. Soms werkt het al meteen. Dan ervaar je dat het kind al rustiger is geworden. Het wordt “gehoord”  en krijgt vaak uitleg via mij. Het verslag stuur ik je meteen toe. Als er nog vragen zijn mag je die stellen per mail en ik geef je zo snel mogelijk antwoord. Soms is het raadzaam het even te laten bezinken en naderhand weer eens te lezen. Soms vertelt een kind iets wat b.v. pas later gaat gebeuren. De specifieke vraag is nodig omdat een ouder misschien iets eervaart als een probleem maar het kind zelf niet. Dan vraag ik het hem of haar en geeft daar dan altijd antwoord op.
*Wil je meer weten, bel of mail me.

Ik heb nodig:
– Een foto waar je kind alleen op staat (ivm andere energie)
– De volledige naam, en namen van beide ouders
– Geboortedatum en geboorteplaats, huidige woonplaats
– De specifieke vraag/vragen
– Betaling vooraf: zie vergoedingen